پنجشنبه 17 آذر 1401
الخميس 15 جماد أول 1444
Dec 08 2022

حمایت از موسسه

خیّرین بزرگوار، می توانند از روشهای مختلف کمک های خود را به صندوق برسانند تا سایر مسلمانان را در تنگناهای زندگی یاری کنند.
یکی از این روش ها، از طریق مراجعه به صندوق قرض الحسنه و پرداخت کمک به صورت حضوری است.
برای سادگی بیشتر خیّرین می توانند با شماره تلفن های 66675028 و 66675801 تماس بگیرند تا تحصیلدار برای دریافت کمک به محل فرستاده شود.
در صورتیکه  کمک از طریق بانک یا خودپرداز صورت گرفته باشد، خیّرین باید فیش واریز را همراه کپی کارت ملی به شماره  66675828 فکس  نمایند تا برای انها دفترچه صادر شود. نیکوکاران گرامی پس از آن می توانند با در دست داشتن دفترچه برای افزایش میزان کمک یا بازپس گرفتن سرمایه شان اقدام نمایند.
.