پنجشنبه 17 آذر 1401
الخميس 15 جماد أول 1444
Dec 08 2022

هیات امناء

هيأت امناء صندوق مركب از 10 نفر است كه بار اول از سوي موسسين انتخاب شده و انتخاب يا جايگزيني اعضاء هيأت امناء پس از بار اول مطابق ماده 9 اساسنامه صندوق مي باشد،اين هيأت بالاترين مقام صندوق بوده و در هر حال و هر مورد نايب مناب موسسين است.
وظايف و اختيارات هيأت امناء:رسيدگي به ترازنامه و بيلان صندوق، استماع گزارش بازرسان، انتخاب و عزل و تجديد انتخاب اعضاء هيأت مديره و بازرسان، تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي صندوق، اصلاح اساسنامه، تعيين و تصويب منابع مالي صندوق، تعيين خط مشي صندوق، نظارت بر عملكرد هيئت مديره، انحلال و تصفيه صندوق.
7.png

زمینه های فعالیت

گزارش عملکرد