يكشنبه 4 مهر 1400
الأحد 19 صفر 1443
Sep 26 2021

هیات مدیره و امناء

آقای احمد جوکار
عضو هیات مدیره و امناء
آقای هادی بحری
عضو هیات مدیره و امناء
آقای محمود مجیدی خواه
عضو هیات مدیره و امناء
آقای مهدی هاشمی
عضو هیات مدیره و امناء
آقای محمد نادری
عضو هیات امناء
اعضاء هیات مدیره و امناء
اعضاء هیات مدیره و امناء

کارگروه

آقای آصف محمدی
آقای آصف محمدی
آقای داود محمدی
آقای داود محمدی
آقای حسن حیاتی
آقای حسن حیاتی
آقای حسن تقی تاش
آقای حسن تقی تاش
آقای مازیار محمدیان
آقای مازیار محمدیان
آقای محمد سلیمی
آقای محمد سلیمی
آقای نادر طوسی زاده
آقای نادر طوسی زاده
آقای ناصر غفاری
آقای ناصر غفاری
آقای مجتبی  دادسرشت
آقای مجتبی دادسرشت
آقای کاظم پیرایش
آقای کاظم پیرایش
آقای مهدی برزگر
آقای مهدی برزگر
آقای مهدی کلانتری
آقای مهدی کلانتری